კომპიუტერი და ინტერნეტი

პროგრამები და ჩანართები

როგორ დავარედაქტიროთ ცხრილი Excel (2007/2010)-ში

როგორ დავარედაქტიროთ ცხრილი Excel (2007/2010)-ში

ავტორი: ირაკლი კვერნაძე

ცხრილის რედაქტირება შესაძლებელია სხვადასხვა მეთოდებით: გამოყოთ გარკვეული უჯრის, სტრიქონის ან სვეტის საზღვრები, ჩაასხათ ფერი, შეარჩიოთ სხვადასხვა ფონტები, დამალოთ გარკვეული სვეტები და სტრიქონები.

 

საფეხურები

  1. 1
    განვხილოთ, ზემოთ ჩამოთვლილი ოპერაციები. ამისათვის ვნიშნავთ ინტერვალს: A1-D1. ინსტრუმენტების პანელიდან ვიყენებთ ღილაკს Outside Border, ქვედა ხაზი. იგივენაირად შეიძლება A3 სტროქონის რედაქტირება. ხაზის ფორმის და სისქის შერჩევა შეიძლება ასევე ინსტრუმენტების პანელიდან ღილაკით Drow Border, ხაზის სისქე და ფორმა – Line Style.
  2. 2 ცხრილის გარკვეულ არეებში ფონის ჩასასხმელად ვსარგებლობთ ისევ ინსტრუმენტების პანელით. ვნიშნავთ სასურველ არეს (A3-E3) და ინსტრუმენტების პანელიდან ვირჩევთ ღილაკს: Fill Colors. ფერთა პალიტრიდან ვირჩევთ სასურველს.
  3. 3
    თუ საჭიროა ცალკეული სვეტის ან სტრიქონის დამალვა, ამისათვის უნდა ვისარგებლოთ ბარძანებით მენიუდან Format/ Column/Hide, მხოლოდ წინასწარ უნდა მოვნიშნოთ დასამალი სვეტი.თუ გვსურს დამალული სვეტის ისევ გამოჩენა, ვირჩევთ შემდეგ ბრძანებებს მენიუდან: Format/ Column/ Unhide
  4. 4 როგორ შევქმნათ ცხრილი Excel-ში (2003)