კომპიუტერი და ინტერნეტი

პროგრამები და ჩანართები

როგორ გავაკეთოთ პეიზაჟში მთვარის ჩასმის ეფექტი (Adobe Photoshop)

როგორ გავაკეთოთ პეიზაჟში მთვარის ჩასმის ეფექტი (Adobe Photoshop)

ავტორი: ირაკლი კვერნაძე

ინსტრუქციაში ახსნილია, როგორ გავაკეთოთ პეიზაჟში მთვარის ჩასმის ეფექტი Adobe Photoshop-ში.

 

საფეხურები

  1. 1 გახსენით ბუნების პეიზაჟის და მთვარის ფოტო.
  2. 2 აირჩიეთ ხელსაწყო ”Move Tool” (V) და გადაიტანეთ მთვარის გამოსახულება პეიზაჟის ფოტოზე.

  3. 3 აირჩიეთ ინსტრუმეტი “Restangular Marquee Tool” (M) და მთვარის გარშემო გააკეთეთ მართკუთხედის ფორმის მონიშვნა:

  4. 4 შეავსეთ მონიშნული არე შავი ფერით (Edit > Fill). და მოხსენით მონიშვნა (Ctrl+D).

  5. 5 შეცვალეთ ფენის ”ზედდების რეჟიმი” (“Blending Mode”) Lighten-ზე.

  6. 6 შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Color Balance (Ctrl+B):