კომპიუტერი და ინტერნეტი

პროგრამები და ჩანართები

როგორ გავაკეთოთ თოვლის ეფექტი (Adobe Photoshop)

როგორ გავაკეთოთ თოვლის ეფექტი (Adobe Photoshop)

ავტორი: ირაკლი კვერნაძე

ინსტრუქციაში ახსნილია, როგორ გავაკეთოთ თოვლის ეფექტი Adobe Photoshop-ში.

 

საფეხურები

  1. 1 გახსენით სასურველი ფოტო, რომელსაც გსურთ დაუმატოთ თოვლის ეფექტი.
  2. 2 შექმენით ახალი ფენა ბრძანებით Layer > New > Layer (Ctrl+Shift+N) და შეავსეთ იგი შავი ფერით (Edit > Fill).

  3. 3 შეასრულეთ ბრძანება Filter > Noise > Add Noise შემდეგი მონაცემებით: Amount > 1%; Distribution > Gaussian; Monochromatic > მონიშნული.
  4. 4 შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Levels (Ctrl+L). ამის შემდეგ შეასრულეთ Filter > Blur > Gaussian Blur: Radius > 1 px.

  5. 5 შეასრულეთ ბრძანება Edit > Free Transform (Ctrl+T). ოპციათა პანელში ჩაწერეთ შემდეგი მონაცემები:

    შეცვალეთ ფენის ”ზედდების რეჟიმი” (“Blending Mode”) Screen-ზე.

  6. 6 გაიმეორეთ 2-6 პუნქტები. დაიცავით ზუსტი თანმიმდევრობა.

  7. 7 შექმენით ახალი ფენა ბრძანებით Layer > New > Layer (Shift+Ctrl+N). შეასრულეთ ბრძანება Filter > Render > Clouds. შეცვალეთ ახალი ფენის ”ზედდების რეჟიმი” (“Blending Mode”) Screen-ზე, ხოლო ”გამჭვირვალობა” (“Opacity”) 50%-ზე. შეასრულეთ Filter > Blur > Gaussian Blur: Radius > 50 px. თოვლის ეფექტი მზადაა: