კომპიუტერი და ინტერნეტი

პროგრამები და ჩანართები

როგორ გავაკეთოთ გლუვი შავ-თეთრი ფოტო (Adobe Photoshop)

როგორ გავაკეთოთ გლუვი შავ-თეთრი ფოტო (Adobe Photoshop)

ავტორი: ირაკლი კვერნაძე

ინსტრუქციაში ახსნილია, როგორ გავაკეთოთ გლუვი შავ-თეთრი ფოტო Adobe Photoshop

 

საფეხურები

  1. 1 გახსენით სასურველი სურათი. ამოირჩიეთ მაღალ კონტრასტიანი ფოტო.

  2. 2 მოახდინეთ ფენის კოპირება ბრძანებით Layer > Duplicate Layer. შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Shadows/Highlight შემდეგი მონაცემებით:

  3. 3 დააყენეთ ფენის ”ზედდების რეჟიმი” (”Blending Mode”) Overlay-ზე და შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Invert (Ctrl+I).
  4. 4 შეასრულეთ ბრძანება Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation (Ctrl+U): Saturation > - 100.