კომპიუტერი და ინტერნეტი

პროგრამები და ჩანართები

როგორ გავაკეთოთ დახატული ფოტოს ეფექტი (Adobe Photoshop)

როგორ გავაკეთოთ დახატული ფოტოს ეფექტი (Adobe Photoshop)

ავტორი: ირაკლი კვერნაძე

ინსტრუქციაში ახსნილია, როგორ გავაკეთოთ დახატული ფოტოს ეფექტი Adobe Photoshop

 

საფეხურები

  1. 1 გახსენით სასურველი ფოტო და გადააქციეთ იგი ფენად (ამისთვის ფენათა პალიტრაში ორჯერ დააწკაპუნეთ Background-ს). დაარქვით მას original. გააკეთეთ ფენის კოპირება ბრძანებით Layer > Duplicate Layer. თქვენ მიიღებთ ფენას original copy. კვლავ გააკეთეთ ფენის კოპირება. ამჯერად მიიღებთ ფენას original copy2.
  2. 2 დააყენეთ ფენა original copy2ის ”ზედდების რეჟიმი” (Blending Mode) Difference-ზე.


    შეასრულეთ ბრძანება Filter > Blur > Gaussian Blur: Radius > 60 px (რაც უდრო დიდია ფოტოს ზომა, მით უფრო დიდი უნდა იყოს რადიუსის ზომა).

  3. 3 შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Hue/Saturation (Ctrl+U): Hue > 0; Saturation > +50; Lightness > 0. ამის შემდეგ შეასრულეთ Layer > Merge Down (Ctrl+E).

  4. 4 დააყენეთ წინა ფონის ფერი #B6AAA7-ზე. შეასრულეთ ბრძანება Filter > Artistic > Neon Glow: Glow Size > 5; Glow Brightness > 15; Glow Color > #B6AAA7.

  5. 5 შეასრულეთ ბრძანება Filter > Noise > Add Noise: Amount > 5%; Distribution > Uniform; Monochromatic > მონიშნული. შემდეგ შეასრულეთ Filter > Texture > Texturizer: Texture > Sandstone; Scaling > 100%; Relief > 4; Light Direction > Top Right. და ბოლოს შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjusments > Desaturate (Ctrl+Shift+U).

  6. 6 ფენათა პალიტრაში მოათავსეთ ფენა original, original copy2-ის ზევით და დააყენეთ მისი ”ზედდების რეჟიმი” (Blending Mode) Hard Light-ზე. შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Desaturate (Shift+Ctrl+U), ამის შემდეგ კი Filter > Blur > Gaussian Blur: Radius > 1-2 px.

გაფრთხილებები

  • შეგიძლიათ შეცვალოთ ფოტოს ფერი ბრძანებით Image > Adjustments > Hue/Saturation (Ctrl+U).