კომპიუტერი და ინტერნეტი

პროგრამები და ჩანართები

როგორ გავაკეთოთ ფანქრით დახატული ესკიზი (Adobe Photoshop)

როგორ გავაკეთოთ ფანქრით დახატული ესკიზი (Adobe Photoshop)

ავტორი: ირაკლი კვერნაძე

ინსტრუქციაში ახსნილია, როგორ გავაკეთოთ ფანქრით დახატული ესკიზი Adobe Photoshop

 

საფეხურები

 1. 1 გახსენით ფოტო, რომელიც გსურთ გადააქციოთ ფანქრით დახატულ ესკიზად.
 2. 2 შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Hue/Saturation (Ctrl+U): Saturation > -100 px. მოახდინეთ ფენის კოპირება ბრძანებით Layer > Duplicate Layer.
 3. 3 შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Invert (Ctrl+I) შეცვალეთ კოპირებული ფენის ”ზედდების რეჟიმი” (”Blending Mode”) Color Dodge-ზე.
 4. 4 შეასრულეთ ბრძანება Filter > Blur > Gaussian Blur: დააყენეთ რადიუსის მნიშვნელობა თქვენი სურვილისამებრ, სანამ არ მიიღებთ სასურველ შედეგს.
  შესაძლო ვარიანტები:
  Radius > 2,0 px:
  Radius > 7,0 px:

  Radius > 50,0 px: