ფინანსები და ეკონომიკა

მენეჯმენტი

როგორ ვმართოთ საპროექტო მენეჯმენტი

ავტორი: ირაკლი კვერნაძე

რეალისტური მოლოდინის ფორმირება, ყველა დაინტერესებული მხარის თანხმობის მიღწევა და შემკვეთისთვის მზა პროდუქტის მიწოდება -ყველა ამ ამოცანის შესრულება ხშირად ძალზე რთულია და მოითხოვს მეთოდთა საკმაოდ ფართო წრის გამოყენებას.

 

საფეხურები

 1. 1 განსაზღვრა
  • სპონსორის მხრიდან მხარდაჭერის მიღება
  • ყველა მონაწილის სახელობითი მითითება
  • პროექტის წესების შედგენა

  • ამოცანის დაყენება
  • პასუხისმგებლობის მატრიცა
  • კომუნიკაციების გეგმა
  • წესდება
 2. 2 დაგეგმვა
  • რისკების მართვა
  • დაწვრილებითი განრიგის შემუშავება
  • შეფასება

  • რისკების ჟურნალი
  • განრიგი
  • ბიუჯეტი
  • რესურსების გამოყენების გეგმა
 3. 3 მართვა
  • პროექტის შესრულების მიმდინარეობის შეფასება
  • ურთიერთობა
  • მაკორექტირებელი ქმედებები
  • პროექტის დასრულება
 4. 4 ასევე არსებობს პროექტების მართვის სამი ფუნქცია.