კანონი და სამართალი

თქვენი უფლებები

როგორ ავიღოთ განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის მშენებლობის ნებართვა

როგორ ავიღოთ განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის მშენებლობის ნებართვა

ავტორი: ირაკლი კვერნაძე

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება ტექნიკური და სამშენებლო ინსპექცია გასცემს შემდეგი სახის ნებართვებს:

 

საფეხურები

 1. 1 1.საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის ნებართვა;
  2.სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვა.

  მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცება (აგდ);
  პროექტის შეთანხმება;
  მშენებლობის ნებართვის გაცემა.
 2. 2 რა ოდენობისაა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებელი?
  ობიექტის ღირებულება მოსაკრებელი

  500 ათას ლარამდე ღირებულების ობიექტი -- 1000 ლარი + ღირებულების 0,5%
  500 ათასიდან 1 მილიონ ლარამდე ღირებულების -- 8 000 ლარი
  1 მილიონიდან 3 მილიონ ლარამდე ღირებულების ობიექტი -- 14 000 ლარი
  3 მილიონიდან 5 მილიონ ლარამდე ღირებულების ობიექტი -- 19 000 ლარი
  5 მილიონიდან 10 მილიონ ლარამდე ღირებულების ობიექტი -- 24 000 ლარი
  10 მილიონზე მეტი ღირებულების ობიექტი -- 24 000 ლარი + ღირებულების 0,01%

გაფრთხილებები

 • დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვით: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
 • სსდ - ტექნიკური და სამშენებლო ინსპექცია
 • საქართველო, 0108 თბილისი, ჭანტურიას ქუჩა №12
 • ტელ: (+ 995 32) 299 10 44 ; (+ 995 32) 299 11 13
 • ელ-ფოსტა: g.barkaia@economy.ge