თამაშები და გართობა

სხვადასხვა თამაშები

როგორ ამოვხსნათ სუდოკუ

ავტორი: გიორგი მდივნიშვილი

სუდოკუ ძველი იაპონური თამაშია, რომელიც რატომღაც დღესდღეობითაც ძალიან პოპულარულია. როცა მოწყენილი ხართ ან ელოდებით რამეს და დრო გაქვთ გასაყვანი, შეგიძლიათ ხალისით შეუდგეთ მის ამოხსნას.

 

საჭირო მასალები/ხელსაწყოები:

  • გაზეთი სადაც იქნება სუდოკუ

საფეხურები

  1. 1 დასაწყისისათვის უნდა იპოვოთ კვდრატი ან ხაზი, რომელშიც ყველაზე მეტი ციფრი იქნება. შეავსეთ ეს კვადრატი ან ხაზი.
  2. 2 განავრცეთ ასე : ამ კვადრატში (ან ხაზში) შევსებულია ყველაზე მეტი ციფრი. ციფრი 1 არის, ციფრი 2 არის, 3, 4 და 5 არ არის. პირველ ხაზზე ჰორიზონტალში არის, მეორე ხაზის ჰორიზონტალში არის, ხოლო მესამეში არ არის. ჩამოყალიბდით ჰორიზონტალურზე ხაზებზე. ანალოგიურად ვერტიკალურზე. ასეთი ხერხით შეავსებთ კვადრატს ან მთელ ხაზს.
  3. 3 შემდეგ მოძებნეთ კვადრატი ან ხაზი, სადაც ყველაზე მცირედ არის შევსებული და შეავსეთ იგი. ასეთი სტრატეგიით მიჰყევით და ბოლომდე ნელ-ნელა შეავსეთ ყველა გრაფა.