კომპიუტერი და ინტერნეტი

ინტერნეტი

სოციალური ქსელები

როგორ გავაკეთოთ Facebook-ისა და Google+ -ის ინტეგრაცია

როგორ გავაკეთოთ Facebook-ისა და Google+ -ის ინტეგრაცია

ავტორი: საბა მდივნიშვილი

სოციალური ქსელის Google Plus-ის აქტიურ მომხმარებელთათვის შემუშავებულ იქნა სპეციალური პროგრამა, რომელიც აკავშირებს მას Facebook-სა და Twitter-თან. 3 სოციალური ქსელის გაერთიანებით თქვენ მიიღებთ სამმაგ ინფორმაციის წყაროს, რომელიც კომპაქტურად იქნება განაწილებული Google Plus-ის ინტერფეისში.

 

საფეხურები

  1. 1

    Google+ -ის Facebook-თან ინტეგრაციისათვის საჭირო პროგრამის | გადმოსაწერი ბმული |
  2. 2

    Google+ -ის Twitter-თან ინტეგრაციისათვის საჭირო პროგრამის | გადმოსაწერი ბმული |