ფინანსები და ეკონომიკა

ბიზნესი

როგორ მივიღოთ სახელმწიფო დაფინანსება ჩვენი ბიზნესისთვის?

როგორ მივიღოთ სახელმწიფო დაფინანსება ჩვენი ბიზნესისთვის?

ავტორი: მაკი მაკი

როგორ უნდა დავიწყოთ ან განვავითაროთ მცირე და საშუალო ბიზნესი და რა სახის დახმარებას გვთავაზობს ამისათვის სახელმწიფო? როგორ ახორციელებს სახელმწიფო ბიზნესის ხელშეწყობას და რა პროცედურების გავლაა ამისათვის საჭირო? რა პირობებს უნდა ვაკმაყოფილებდეთ იმისათვის, რომ სახელმწიფო დაფინანსება მივიღოთ? ეს კითხვა საქართველოს ბევრ მოქალაქეს აწუხებს, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ მოგცეთ ინსტრუქცია სახელმწიფო პროგრამაში "აწარმოე საქართველოში" ჩართვის დეტალებთან დაკავშირებით.

მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს მთავრობა ახორციელებს პროგრამას "აწარმოე საქართველოში". პროგრამა გულისხმობს საქართველოს რეგიონებში მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობას ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერის გზით. პროგრამა ხორციელდება საქართველოს რეგიონებში. პროგრამა გამიზნულია ახალი ბიზნსის წამოწყებისთვის, ან
არსებული ბიზნესის გაფართოება-გადაიარაღებისთვის.

 

საფეხურები

 1. 1 პროგრამის განხორციელების ეტაპები:  ბიზნეს იდეის წარდგენა

  ონლაინ აპლიკაციის შევსება: http://qartuli.ge/ (განაცხადის ბეჭდური ვერსია არ მიიღება).
  განაცხადის გადარჩევა პროგრამის კომისიის მიერ.
  შერჩეული ბიზნესიდეების ავტორების გადამზადება ბიზნესიდეის ბიზნესგეგმად გარდასაქმნელად

  ბიზნეს გეგმის წარდგენა

  ბიზნესგეგმის განაცხადის შევსება ვებგვერდზე http://qartuli.ge (განაცხადის ბეჭდური ვერსია არ მიიღება)
  განაცხადების გადარჩევა პროგრამის კომისიის მიერ.
  საუკეთესო ბიზნესგეგმების გამოვლენა
  საუკეთესო ბიზნესგეგმების ავტორების მიეწ 20%-ის თანამონაწილეობის თანხის დაფარვა
  საუკეთესო ბიზნესგეგმების ავტორებზე მიკრო გრანტის გაცემა.
 2. 2 დაფინანსების მექანიზმი  ერთი მეწარმე სუბიექტი - თანადაფინანსების მაქსიმალური მოცულობა - 5 000 ლარი
  ორი მეწარმე სუბიექტი - თანადაფინანსების მაქსიმალური მოცულობა - 10 000 ლარი
  სამი მეწარმე სუბიექტი - თანადაფინანსების მაქსიმალური მოცულობა - 15 000 ლარი
 3. 3 საკონსულტაციო მხარდაჭერის მექანიზმი  ყველა ბენეფიციარი მიიღებს თანამედროვე სტანდარტების ტექნიკურ მხარდაჭერას:
  ინდივიდუალური და ჯგუფური კონსულტაციები
  ბიზნესგეგმების შედგენის ტრენინგი
  ბიზნესის ადმინისტრირების ტრენინგი
 4. 4 პროგრამაში ჩართვის პირობები  პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ პირს თუ იგი აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს:
  არის სრულწლოვანი (18 წელს მიღწეული) საქართველოს მოქალაქე
  არ არის საჯარო მოხელე
  არ გააჩნია მიმდინარე ვადაგადაცილებული საგადასახადო ვალდებულება სახელმწიფოს წინაშე
  კონკურსებში გამარჯვების შემთხვევაში, განახორციელებს მინიმუმ 20% თანხობრივ თანამონაწილეობას; აცხადებს მზაობას ბიზნესგეგმების კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში, დარეგისტრირდეს გადასახადის გადამხდელ ფიზიკურ პირად, რომელსაც მინიჭებული აქვს გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი, გარდა დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზიკური პირისა.
 5. 5 განმახორციელებელი ორგანიზაციები

  აჭარა, გურია, სამეგრელო-ზემო სვანეთი
  ქ. ბათუმი, ა. მელაშვილის ქ. #2
  ქ. ზუგდიდი, ლაზის ქ. #14
  ქ. ლანჩხუთი, ჟორდანიას ქ. #114
  16100 (ცხელი ხაზი)
  შპს. ჯი-ემ-სი-ჯი - INNOVA

  კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, შიდა ქართლი
  ქ. თელავი, ი ჭავჭავაძის ქ. #87
  ქ. გორი, სამეფოს ქ. #27
  ქ. დუშეთი, კოსტავას #3
  236-98-66
  222-45-32
  შპს. თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი

  სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი
  ქ. ახალციხე, გვარამაძის ქ. #16
  ქ. მარნეული, რუსთაველის ქ. #48
  +995 32 205 19 92
  info@rda.org.ge
  ა(ა)იპ RDA - რეგიონალური განვითარების ასოციაცია

  იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი
  ქ. ქუთაისი, კოსტავას ქ. #9
  ქ. ამბროლაური, თამარ მეფის #1
  0431 25 55 74
  SME@SCOUT.GE
  ა(ა)იპ საქართველოს სკაუტური მოძრაობა - საქართველოს სკაუტები