ხელოვნება და ჰობი

ხატვა

როგორ დავხატოთ ადამიანები

ავტორი: გიორგი მდივნიშვილი

მოცემული სტატია არის ფოტო-ინსტრუქციის სახის. თუ ხართ დამწყები და გინდათ ხატვისთვის ვარჯიში გამოგადგებათ. დააკვირდით ნახატებს და გაიმეორეთ. პრაქტიკა აუცილებლად მოგცემთ შედეგს.

 

საფეხურები

  1. 1 მსახური

  2. 2 მეკობრე

  3. 3 ნაპოლეონის არმიის ოფიცერი

  4. 4 პარიზელი ქალბატონი

  5. 5 ამერიკელი ქვეითი ჯარისკაცი, პირველი მსოფლიო ომის დროის.