კომპიუტერი და ინტერნეტი

პროგრამირება

Javascript

როგორ დავამრგვალოთ რიცხვი ნებისმიერი ერთეულით/ათეულით

როგორ დავამრგვალოთ რიცხვი ნებისმიერი ერთეულით/ათეულით

ავტორი: გიორგი ნემსაძე

პროგრამისტები ხშირად დგებიან ამა თუ იმ ამოცანის წინაშე, სადაც საუკეთესო თუ არა კარგი გამოსავალი მაინც უნდა იპოვნონ. ზუსტად ეს პრობლემა მქონდა რამდენიმე საათის წინ. ინტერნეტში 2 საათიანი უშედეგო ძიების შემდეგ, გადავწყვიტე დამეწერა პატარა ფორმულა, რომელიც მსგავს პრობლემას მოაგვარებს. პრინციპი მდგომარეობს შემდეგში:
მაგალითად: გვინდა ნებისმიერი ციფრი დავამრგვალოთ 20-ის ჯერადით. გვაქვს რიცხვი 101, რომელიც გვსურს, რომ დამრგვალდეს 120 მდე. ასევე გვჭირდება, რომ 119-იც მრგვალდებოდეს 120–მდე. შესაბამისად 120 ისედაც ისედაც მრგვალი რიცხვია. მაგრამ 121 კი უკვე 140 უნდა გახდეს.

 

საფეხურები

 1. 1 განვიხილოთ ფორმულა (Javascript კოდი):

  <script type=\"text/javascript\">
  var n,v,m,i,result;
  n = 20;
  m = 21;
  v = Math.ceil(m / n);
  result = v * n;
  alert(result);
  </script>

 2. 2 ცვლადი n შეიცავს ციფრს, რის მიხედვითაც ვამრგვალებთ. ჩვენ შემთხვევაში ეს რიცხვი არის 20. ხოლო ცვლადი m არის დასამრგვალებელი რიცხვი.
 3. 3 დასამრგვალებელ რიცხვს m-ს, ვყოფთ n რიცხვზე იმისთვის, რომ არ მივიღოთ მსგავსი სახის წილადი 1.05 და ავიყვანოთ მთელ რიცხვზე, ვიყენებთ javascript-ის სპეციალურ მეთოდს (ფუნქციას) Math.ceil და საბოლოო ჯამში ვიღებთ 2-ს და ვანიჭებთ ცვლად v-ს.
 4. 4 ყველაფრის შემდეგ v-ს, ანუ მიღებულ რიცხვს ვამრავლებთ დასამრგვალებელ n რიცხვზე. ჩვენს შემთხვევაში 20-ზე [2 x 20] და მივიღებთ 40-ს. ანუ 21 დამრგვალებულად 20-ის ჯერადზე გამოვიდა 40.