კომპიუტერი და ინტერნეტი

პროგრამები და ჩანართები

როგორ შევცვალოთ თვალის ფერი (Adobe Photoshop)

ავტორი: ირაკლი კვერნაძე

ინსტრუქციაში ახსნილია, როგორ შევცვალოთ თვალის ფერი adobe photoshop-ში.

 

საფეხურები

 1. 1
  გახსენით თვალის გამოსახულების ფოტო.
 2. 2 შეასრულეთ ბრძანება Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation და ორივე გამოსულ დიალოგურ ფანჯარაში დააჭირეთ OK-ს.
 3. 3
  დარწმუნდით, რომ გააქტიურებულია ახალი ფენა და შეასრულეთ ბრძანება Edit > Fill: Black.
 4. 4
  აირჩიეთ ხელსაწყო Brush Tool (B). დააყენეთ Hardness 60%-ზე, ხოლო ზომა თვალის ფერადი გარსის ზომაზე. დააყენეთ წინა ფონის ფერი თეთრზე და დასვით წრე ისე, როგორც არის ნაჩვენები სურათზე:
 5. 5
  შეცვალეთ ფენის ”ზედდების რეჟიმი” (Blending Mode) Overlay-ზე, ხოლო ”გამჭვირვალობა” (Opacity) დააყენეთ 70%-ზე.
 6. 6
  დააწკაპუნეთ ორჯერ ზედა ფენის წრეზე. გამოსულ ფანჯარაში მონიშნეთ Colorize და დააყენეთ Hue და Saturation თქვენი სურვილისამებრ. აქ მოყვანილია რამოდენიმე შესაძლო ვარიანტი: